Tervetuloa Jeesmies.com -sivustolle (Sivusto). Tältä sivulta saat tietoa Jeesmies.com -sivuston käyttöehdoista, yksityisyydensuojasta, sekä evästeiden käytöstä (Käyttöehdot), joihin Sivuston käyttäjän (Käyttäjä) tulee tutustua huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä. Allaolevia Käyttöehtoja sovelletaan Sivustoon sekä Sivuston osiin, jotka voivat Käyttöehtojen lisäksi sisältää muita erikseen sovellettavia ehtoja.

YLEISTÄ
Käyttämällä Sivustoa Käyttäjä osoittaa, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja. Sivuston kautta kerätään tietoa Käyttäjistä vain sisäisiin tarkoituksiin. Kerättäviä tietoja ei myydä tai välitetä eteenpäin.

EVÄSTEET
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) Sivuston käytön helpottamiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi. Evästeet ovat Käyttäjän selaimelle lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään Sivuston kävijämäärän seuraamiseen, muistamaan Käyttäjän käyttämiä asetuksia ja toteuttamaan mainonnan tarkoituksenmukaista näyttämistä Käyttäjälle. Sivusto käyttää kolmansien osapuolten hallitsemia mainosevästeitä, joita tällä hetkellä ovat Google AdSense, Tradetracker ja Exoclick. Sivusto käyttää myös Google Analytics -palvelua, joka seuraa muun muassa Sivustolla vierailevien määrää. Sivusto ei kerää evästeiden avulla yksilöllisiä tietoja. Sivuston toiminnan kannalta evästeiden hyväksyminen ei ole ehdottoman välttämätöntä. Sivuston käyttäjä voi poistaa tai estää evästeet selaimellaan, mutta silloin on mahdollista, että Sivuston jotkin toiminnot eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

SIVUSTON KÄYTTÖ
Sivusto myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Näihin käyttöoikeuksiin kuuluu Käyttäjän oikeus katsella sivuston sisältämää aineistoa, sekä ladata ja tulostaa kyseisiä aineistoja vain Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisältämän aineiston kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta muokata aineistoa, esittää sitä julkisesti eikä muulla tavoin julkistaa aineistoa. Käyttöehdoissa mainitun käyttöoikeuden myöntäminen ei sisällä aineiston omistusoikeuden siirtämistä. Sivuston aineisto sisältää tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, joiden oikeudet kuuluvat Sivustolle tai muille oikeudenhaltijoille.

LINKIT
Sivustolla on käytössä linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin. Näiden sisältöä ei Sivusto tarkista ja valvo, eikä vastaa kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen luotettavuudesta, tietoturvasta tai oikeellisuudesta. Kyseisten linkkien käyttäminen ja siirtyminen Sivustolta kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin on Käyttäjän omalla vastuulla. Sivusto ei vastaa tarjoamassaan palvelussa näytettävien mainosten sisällöstä, eikä kyseisissä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palvelujen sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

KÄYTTÄJÄN LISÄÄMÄ MEDIASISÄLTÖ
Käyttäjä voi ladata omia kuvia, videoita ja tekstiä julkaistavaksi Sivustolla. Julkaistavaksi tarkoitettu materiaali voi olla aihepiiriltään mitä tahansa, mutta materiaalissa ei saa esiintyä mitään Suomen lakien ja säänösten vastaista materiaalia, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia. Materiaalissa ei myöskään olla mitään henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavaa, lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai muutoin loukkaavaa aineistoa. Sivuston ylläpito tarkistaa ladatun materiaalin ja pidättää oikeuden poistaa, muokata tai siirtää Käyttäjän lisäämää materiaalia ilman ennakkoilmoitusta. Sivusto pyrkii poistamaan, muokkaamaan tai siirtämään Sivuston Käyttöehtojen vastaisen tai loukkaavan sisällön niin nopeasti kuin mahdollista. Sivustolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa poistettavaksi pyydettyä materiaalia, ellei se suoraan loukkaa voimassa olevia Suomen lakeja tai säännöksiä. Mikäli käyttäjä havaitsee lainvastaista materiaalia Sivustolla, tulee hänen ilmoittaa siitä Sivuston ylläpidolle. Muussa tapauksessa käyttäjän katsotaan hyväksyneen kyseisen materiaalin.
Sivuston käyttäjä sitoutuu lisäämään Sivustolle vain sellaista mediasisältöä, johon Käyttäjällä on täydet oikeudet tai lupa kyseisen materiaalin julkaisuun. Tämä ei koske mediamateriaalia, jonka katsotaan olevan yleisesti vapaaseen käyttöön asetettua public domain (tekijänoikeudeton) -mediamateriaalia.
Julkaistavaksi tarkoitetun mediamateriaalin lataaja antaa Sivustolle täyden oikeuden esittää kyseistä materiaalia Sivustollaan ilman mitään taloudellisia tai muita vaatimuksia lataamansa materiaalin edelleen esittämisestä. Materiaalin lataaja ei luovu Sivustolle lataamansa materiaalin oikeuksista, mutta myöntää Sivustolle täyden oikeuden korvauksetta kopioida, muokata ja julkaista, tai olla julkaisematta sitä materiaalia, jonka Käyttäjä on Sivustossa tuonut esille. Käyttäjän tulee muistaa, että Sivustolle lisätty mediamateriaali on kaikkien katsottavissa. Puhelinnumeroiden ja muiden vastaavien henkilökohtaisten tietojen liittäminen käyttäjän Sivustolle esille tuomaan materiaaliin on kielletty. Verkko-osoitteiden ja -linkkien liittäminen käyttäjän lataamaan materiaaliin on kielletty. Kaikenlainen mainonta käyttäjän Sivustolla esille tuomassa materiaalissa on kielletty. Ladatakseen Sivustolle julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia Käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä Sivuston käyttäjäksi. Ladatessaan julkaistavaksi tarkoitettua mediamateriaalia Sivustolle, tulee Käyttäjän ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoite sekä nimimerkki.
Sivusto ei ole vastuussa käyttäjien Sivustolle esille tuoman materiaalin sisällöstä. Käyttäjä suostuu siihen, että kaikki käyttäjän Sivustolle esille tuoma materiaali tallennetaan tietokantaan. Sivusto ei ole vastuullinen, mikäli tietoturva vaaraantuu hakkerointi- tai urkintayrityksistä, tai jonkin muun vastaavan tapahtuman johdosta. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon.

YKSITYISYYDENSUOJA
Sivusto kerää rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjästä henkilötietoja, jotka rajoittuvat Käyttäjän itsevalitsemaan nimimerkkiin sekä Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Sivuston haltuunsa saamia henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Sivustolla ei ole oikeutta käyttää Käyttäjän luovuttamia henkilö- ja yhteystietoja markkinointitarkoituksissa. Poikkeuksena kyseisten tietojen luovutukseen ovat viranomaispyynnöt suomalaisen tuomioistuimen määräyksestä. Sivustolla saatetaan aika ajoin järjestää kilpailuja tai palveluja, joihin Käyttäjä voi vapaaehtoisesti osallistua. Tällöin Sivusto saattaa kerätä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kyseisen kilpailun ratkaisemiseen tai palvelun käyttämiseen. Mikäli Käyttäjä on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että rekisteröitymiseen ja tarvittavien tietojen luovuttamiseen Sivustolle on huoltajan suostumus näiden Käyttöehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. Jokaisella rekisteröityneellä Käyttäjällä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksella ei kuitenkaan pääse näkemään eikä muuttamaan muita salaisia tietoja kuin rekisteröidyn itsensä tietoja.

KORVAUSVELVOLLISUUS
Sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Sivustolle, eikä materiaalia saa käyttää ilman kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa myydä Sivuston tarjoamia palveluja ja/tai sisältöä eteenpäin kolmansille osapuolille. Kaikki Sivuston tarjoamat palvelut kuuluvat yksinomaan Sivustolle. Käyttäjän tulee korvata kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Sivuston tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, mikäli nämä vaatimuksen johtuvat Sivuston käyttöehtojen osittaisesta tai kokonaan vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmansien osapuolien oikeuksien loukkauksista.

SIVUSTON OIKEUDET JA VELVOITTEET
Sivusto voi ilman etukäteisilmoitusta lopettaa tarjoamansa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen. Tällaisessa tapauksissa Sivusto voi poistaa välittömästi kaikkien käyttäjien tiedot sekä käyttäjien Sivustolle esille tuomat materiaalit. Sivusto ei tutki, valvo, muokkaa, eikä luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa: a) mikäli laki tai muu säännös vaatii, b) mikäli se on tarpeen Sivuston ja/tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi, c) jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkaamisen estämiseksi. Sivusto ei ole minkäänlaisessa vastuussa käyttäjän Sivustolle esille tuoman materiaalin mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS
Sivusto pyrkii varmistamaan tarjoamansa palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa tarjoamansa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Sivusto ei missään muodossa ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston tarjoamien palvelujen käytöstä. Sivusto ei ole millään tavoin vastuussa tarjoamansa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta. Sivustolla on ilman ennakkoilmoitusta oikeus muuttaa, korjata ja tehdä muutoksia Sivuston osiin, aineistoon, toimintaan, ohjelmiin ja palveluihin, sekä poistaa Sivuston osia, aineistoa, toimintoja, ohjelmia ja palveluja. Sivustolla on oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Sivustojen osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Sivusto pidättää oikeuden poistaa, muuttaa ja muokata Sivustolta mitä tahansa sisältöä oman harkintansa mukaan. Sivusto pyrkii parhaansa mukaan, että Sivusto ja sen sisältämät toiminnot ja palvelut ovat jatkuvasti käytössä ilman häiriöitä. Sivusto ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä eikä virheettömästä toiminnasta. Sivusto ei myöskään vastaa teknisten vikojen, sivustonhuolto- ja päivitystoimien aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon, materiaalin tai muun sellaisen muuttumisesta tai katoamisesta. Sivusto ei vastaa Sivustolla olevien kommentointiosioiden sisällöstä. Sivusto ei myöskään takaa julkaistun aineiston oikeellisuutta ja luotettavuutta, eikä minkään muun Sivustossa julkaistun tai Sivuston välityksellä jaettavan tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Sivusto ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa, eikä Sivusto takaa, ettei Sivusto tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy ettei Sivusto ole missään vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta, tiedoista tai materiaalista. Sivusto ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista. Sivusto ei myöskään ole missään vastuussa mistään Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisestä. Sivuston vastuu rajoittuu vain korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

MUUT
Sivuston käyttöehtoihin ja Sivuston palveluiden tarjoamiseen sovelletaan voimassa olevaa Suomen lakia sekä säännöksiä.
Nämä käyttöehdot ovat voimassa 10.01.2018 alkaen.

JeesMies